MES / MOM nedir?

MES/MOM (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operations Management), bir endüstriyel üretim ortamında üretim süreçlerini yönetmek, takip etmek ve kontrol etmek için kullanılan bir yazılım sistemidir.

MES ve MOM terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır ve benzer işlevlere sahiptir. Ancak bazı kaynaklarda MOM, MES’in daha geniş kapsamlı bir versiyonu olarak kabul edilirken, diğer kaynaklarda ikisi arasında ayrım yapılmamaktadır. Bu nedenle, bazı durumlarda bu terimler eşanlamlı olarak kullanılır.

MES/MOM’un temel işlevleri şunları içerebilir:

1-Üretim planlama ve programlama: Üretim süreçlerini planlamak ve programlamak için gerekli iş emirlerini oluşturma, üretim kaynaklarını planlama ve kapasite yönetimi gibi görevleri gerçekleştirir.

2-Üretim takibi ve kontrolü: Üretim sürecinin gerçek zamanlı izlenmesi, üretim verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması, üretim hızının ve verimliliğinin takibi, kalite kontrolü ve üretim maliyetlerinin yönetimi gibi işlevleri yerine getirir.

3-Veri toplama ve analizi: Üretim süreciyle ilgili verileri toplar, analiz eder ve raporlar oluşturur. Bu analizler, performans iyileştirmeleri, verimlilik artırma fırsatları ve gelecekteki kararlar için temel oluşturur.

4-Kalite yönetimi: Kalite kontrol süreçlerini yönetir, kalite standartlarını uygular, hataları tespit eder ve kalite iyileştirmelerini destekler.

5-Malzeme ve envanter yönetimi: Malzeme taleplerini yönetir, stok seviyelerini izler, malzeme tüketimini takip eder ve envanter verimliliğini optimize etmeye yardımcı olur.

MES/MOM, fabrika içindeki otomasyon sistemleri ve ekipmanlarla entegre olarak çalışır. Gerçek zamanlı veri alışverişi ve iletişim sağlar. Bu sayede üretim süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmek, verimliliği artırmak, hataları azaltmak ve maliyetleri düşürmek mümkün olur.

MOM/MES, endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol oynar ve üretim operasyonlarını optimize etmek için kullanılan kritik bir araçtır.