Akıllı Fabrika ve Online Üretim Takip Yazılımı?

Akıllı Fabrika ve Online Üretim Takip Yazılımı?

ENDUSTRIYEL
Akıllı fabrika, endüstriyel üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin kullanıldığı ve otomasyonun yaygınlaştığı bir kavramdır. Akıllı fabrikalar, Internet of Things (IoT), büyük veri analitiği, yapay zeka ve diğer ileri teknolojileri kullanarak üretim süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmıştır. Akıllı fabrikaların temel özellikleri şunları içerebilir: 1-Sensörler ve IoT: Üretim süreçlerini izlemek ve verileri toplamak için çeşitli sensörler kullanılır. Bu sensörler, üretim ekipmanlarından, ürünlerden ve çalışanlardan verileri toplar ve gerçek zamanlı olarak analiz eder. 2-Büyük Veri Analitiği: Toplanan veriler, büyük veri analitiği teknikleri kullanılarak işlenir ve analiz edilir. Bu analizler, süreçlerdeki verimlilik sorunlarını tespit etmek, kalite kontrolünü sağlamak ve gelecekteki tahminler yapmak için kullanılabilir. 3-Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Akıllı fabrikalarda yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları kullanılır. Bu algoritmalar, üretim süreçlerini optimize etmek, hataları tespit etmek ve düzeltmek, enerji…
Read More
Endüstri 4.0 nedir ?

Endüstri 4.0 nedir ?

ENDUSTRIYEL
Endüstri 4.0, imalat sektöründe dijital dönüşümün bir parçası olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Bu kavram, üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin ve otomasyonun yaygın olarak kullanıldığı bir dönemi ifade eder. Endüstri 4.0'ın temel amacı, üretim verimliliğini artırmak, esneklik sağlamak ve rekabet gücünü artırmaktır. Endüstri 4.0'ın uygulama alanları oldukça geniştir ve aşağıdakilere örnek verilebilir: 1-Akıllı Üretim: Endüstri 4.0, üretim süreçlerinin akıllı hale getirilmesini sağlar. Sensörler, veri analitiği, otomatik kontrol sistemleri ve diğer ileri teknolojiler kullanılarak üretim süreçleri optimize edilir ve verimlilik artırılır. 2-Nesnelerin İnterneti (IoT): IoT, endüstriyel cihazların ve ekipmanların internete bağlanarak birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Bu sayede fabrikalardaki cihazlar veri paylaşabilir ve merkezi bir kontrol sistemiyle yönetilebilir. 3-Büyük Veri ve Veri Analitiği: Endüstri 4.0, üretim süreçlerinden elde edilen büyük veri miktarını analiz ederek değerli bilgiler elde etmeyi sağlar. Bu bilgiler, üretim süreçlerinin…
Read More
MES / MOM nedir?

MES / MOM nedir?

ENDUSTRIYEL
MES/MOM (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operations Management), bir endüstriyel üretim ortamında üretim süreçlerini yönetmek, takip etmek ve kontrol etmek için kullanılan bir yazılım sistemidir. MES ve MOM terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır ve benzer işlevlere sahiptir. Ancak bazı kaynaklarda MOM, MES'in daha geniş kapsamlı bir versiyonu olarak kabul edilirken, diğer kaynaklarda ikisi arasında ayrım yapılmamaktadır. Bu nedenle, bazı durumlarda bu terimler eşanlamlı olarak kullanılır. MES/MOM'un temel işlevleri şunları içerebilir: 1-Üretim planlama ve programlama: Üretim süreçlerini planlamak ve programlamak için gerekli iş emirlerini oluşturma, üretim kaynaklarını planlama ve kapasite yönetimi gibi görevleri gerçekleştirir. 2-Üretim takibi ve kontrolü: Üretim sürecinin gerçek zamanlı izlenmesi, üretim verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması, üretim hızının ve verimliliğinin takibi, kalite kontrolü ve üretim maliyetlerinin yönetimi gibi işlevleri yerine getirir. 3-Veri toplama ve analizi: Üretim süreciyle ilgili verileri toplar,…
Read More