Nakit Akış Yönetim Ve Raporlama Yazılımı

Nakit Akış Yönetim Ve Raporlama Yazılımı

YAZILIM
Tüm işletmelerin hazırlamakta zorlandığı, hazırlanması ve takip edilmesi süreçleri farklı bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyulduğundan dolayı, genelde bağımsız olarak hazırlanan firmaların yoğun işlemlerinden biride nakit akışı hazırlamaktır. FVS Nakit Akış LOGO ve NETSIS ERP yazılımlarındaki, tüm modüllerle ( finans, çek senet, krediler, kasa, banka vb.) entegre olarak çalıştığı gibi, kullanıcıya bağısız olarak veri giriş olanağında sağlar. Gelir ve giderlerinize ait tüm kalemleri kategorilere ayırarak aylık veya haftalık şekilde tahminleyebilir, Muhasebe sisteminizdeki verilerle entegrasyon sağlayarak gelecek projeksiyonunuzu gerçek ve tahmini verileri kullanarak farklı olasılıklar için senaryolar oluşturabilir ve şirketinizi olası finansal risklerden koruyabilirsiniz. Nakit Akış Yönetimi İstenilen zaman ve dönem aralıklarına göre (günlük, haftalık aylık ) hazırlanabilme. Sistemde ki tüm modüller le haberleşebilme. Nakit Akış Yönetim Yazılımı size kolay rapolama imkanı sağlarken anlık olarakda LOGO ve NETSIS gibi ticari yazılımınız ile entegrasyon…
Read More
Proses Otomasyonu

Proses Otomasyonu

OTOMASYON
Endüstriyel proses otomasyonu üretiminizi standart hale getirecek ve geriye dönük olarak kayıt altına almasına imkan sağlayacaktır. Endüstriyel otomasyon sistemlerinde proses otomasyonu, güvenli, hatasız, tekrarlanabilir kalitede ve verimli üretim için çok önemlidir. Endüstriyel proses otomasyonu üretiminizi standart hale getirecek ve geriye dönük olarak kayıt altına almasına imkan sağlayacaktır. Tüm proses noktalarının izlenmesi, kontrol edilmesi, geçmis dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolü ile birlikte isçilik maliyetlerini azaltarak uygulamada karsılasılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran anahtar teslimi elektrik ve otomasyon çözümleri sunmaktadır. Ekibimiz tarafından yapılacak olan incelemeler sonrasında tesisinizde uygulanabilecek proses otomasyonu projeleri belirlenmektedir. Bunlar, mevcut otomasyon sisteminizdeki iyilestirmeler olabilecegi gibi tüm tesisin otomasyonu da olabilmektedir. Proje öncesi dogru ve bilinçli analiz dogru yatırım için sarttır. Bu analizler ekibimiz tarafından yapılarak sistem gereksinimleri belirlenmekte, bu gereksinimler dogrultusunda kontrol sistemi, saha enstrümanları seçimleri ve…
Read More
Makina Otomasyonu

Makina Otomasyonu

OTOMASYON
Makinalar, tek basına işlev görebilecegi gibi, belirli bir prosesin parçası olarakta kullanılabilir. Makina otomasyonunda temel unsur, tasarlanan makinanın özellikleri ve kullanım amaçlarıdır. Dolayısıyla makina otomasyonu, prensipte benzerlik gösterirken, çesitlilik açısından farklıdır. Genel olarak tanımlamak gerekirse makinaların uygulama alanlarını kısaca sıralayabiliriz; bazı malzemelere renk, şekil ve özellik kazandırmak, akıs ölçüm ve kontrolü, yük üzerindeki baskının ve hareketin kontrolü, paketleme ve ambalaj uygulamaları, mekanik tasıma uygulamaları, servo ve robot uygulamaları, asansör ve yürüyen merdiven uygulamaları, motorların kontrolü ve koruması, pompa uygulamaları, havalandırma uygulamaları, hidrolik ve pnömatik sistemler, makina otomasyon sektöründe tüm sistemin operatör panel üzerinden kontrolü, olusan arıza ve yapılan üretimlerin geçmise dönük olarak kaydedilmesi, hızlı arıza çözme imkanı gibi, kullanıcıya otomasyon konusunda hizmetler sunmaktadır.
Read More
RMCi7 EL KUMANDASI

RMCi7 EL KUMANDASI

DOLI
Programlanabilir 19 düğme, acil durdurma düğmesi, DigiPoti, ekran ve M12 bağlantısı ile manuel çalıştırma opsiyonu. Fonksiyon tuşları ve DigiPoti aracılığıyla test cihazını kontrol etmek için Uzaktan Makine Kontrolü RMCi128p x 64p ve durum LED'lerine sahip OLED monokrom ekranDahili EDCi arayüzü ve protokolü - +24 VDC besleme, RS485 iletişim Test cihazına esnek bağlantı için manyetik folyo RMCi ve DriveBox bağlantı kablosu dahil, , uzunluk 3 m
Read More
Akıllı Fabrika ve Online Üretim Takip Yazılımı?

Akıllı Fabrika ve Online Üretim Takip Yazılımı?

ENDUSTRIYEL
Akıllı fabrika, endüstriyel üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin kullanıldığı ve otomasyonun yaygınlaştığı bir kavramdır. Akıllı fabrikalar, Internet of Things (IoT), büyük veri analitiği, yapay zeka ve diğer ileri teknolojileri kullanarak üretim süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmıştır. Akıllı fabrikaların temel özellikleri şunları içerebilir: 1-Sensörler ve IoT: Üretim süreçlerini izlemek ve verileri toplamak için çeşitli sensörler kullanılır. Bu sensörler, üretim ekipmanlarından, ürünlerden ve çalışanlardan verileri toplar ve gerçek zamanlı olarak analiz eder. 2-Büyük Veri Analitiği: Toplanan veriler, büyük veri analitiği teknikleri kullanılarak işlenir ve analiz edilir. Bu analizler, süreçlerdeki verimlilik sorunlarını tespit etmek, kalite kontrolünü sağlamak ve gelecekteki tahminler yapmak için kullanılabilir. 3-Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Akıllı fabrikalarda yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları kullanılır. Bu algoritmalar, üretim süreçlerini optimize etmek, hataları tespit etmek ve düzeltmek, enerji…
Read More
Endüstri 4.0 nedir ?

Endüstri 4.0 nedir ?

ENDUSTRIYEL
Endüstri 4.0, imalat sektöründe dijital dönüşümün bir parçası olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Bu kavram, üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin ve otomasyonun yaygın olarak kullanıldığı bir dönemi ifade eder. Endüstri 4.0'ın temel amacı, üretim verimliliğini artırmak, esneklik sağlamak ve rekabet gücünü artırmaktır. Endüstri 4.0'ın uygulama alanları oldukça geniştir ve aşağıdakilere örnek verilebilir: 1-Akıllı Üretim: Endüstri 4.0, üretim süreçlerinin akıllı hale getirilmesini sağlar. Sensörler, veri analitiği, otomatik kontrol sistemleri ve diğer ileri teknolojiler kullanılarak üretim süreçleri optimize edilir ve verimlilik artırılır. 2-Nesnelerin İnterneti (IoT): IoT, endüstriyel cihazların ve ekipmanların internete bağlanarak birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Bu sayede fabrikalardaki cihazlar veri paylaşabilir ve merkezi bir kontrol sistemiyle yönetilebilir. 3-Büyük Veri ve Veri Analitiği: Endüstri 4.0, üretim süreçlerinden elde edilen büyük veri miktarını analiz ederek değerli bilgiler elde etmeyi sağlar. Bu bilgiler, üretim süreçlerinin…
Read More
MES / MOM nedir?

MES / MOM nedir?

ENDUSTRIYEL
MES/MOM (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operations Management), bir endüstriyel üretim ortamında üretim süreçlerini yönetmek, takip etmek ve kontrol etmek için kullanılan bir yazılım sistemidir. MES ve MOM terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır ve benzer işlevlere sahiptir. Ancak bazı kaynaklarda MOM, MES'in daha geniş kapsamlı bir versiyonu olarak kabul edilirken, diğer kaynaklarda ikisi arasında ayrım yapılmamaktadır. Bu nedenle, bazı durumlarda bu terimler eşanlamlı olarak kullanılır. MES/MOM'un temel işlevleri şunları içerebilir: 1-Üretim planlama ve programlama: Üretim süreçlerini planlamak ve programlamak için gerekli iş emirlerini oluşturma, üretim kaynaklarını planlama ve kapasite yönetimi gibi görevleri gerçekleştirir. 2-Üretim takibi ve kontrolü: Üretim sürecinin gerçek zamanlı izlenmesi, üretim verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması, üretim hızının ve verimliliğinin takibi, kalite kontrolü ve üretim maliyetlerinin yönetimi gibi işlevleri yerine getirir. 3-Veri toplama ve analizi: Üretim süreciyle ilgili verileri toplar,…
Read More
DOLI DOPE

DOLI DOPE

DOLI
Kendi Uygulamalarınızı geliştirebilmenize imkan sağlayan Programlama API seçeneği özellikleri C / C ++ Dll Kullanabilme seçeneği C#’da doğrudan kullanım için .NET arayüzü mevcuttur. Windows ve Linux tabanlı platformlarda programlama yapabilmenize izin verir. Statik ve dinamik uygulamalar için güçlü hareket komutları. Olay işleyicileri aracılığıyla kullanışlı veri işleme. Kapsamlı yapılandırma komutları. Genel amaçlar için analog ve/veya dijital girişlere doğrudan erişim. Sensör yapılandırmasını basitleştirmek için optimize edilmiş komutlar. Çeşitli EDCi’lere akıllı bağlantı yönetimi
Read More
DOLI KONFİGÜRASYON YAZILIMI

DOLI KONFİGÜRASYON YAZILIMI

DOLI
Test Makinalarınızın veya uygulamalarınıza ait ilk yapılandırma esnasında kullanılmaktadır. Güçlü ve esnek yapılandırma seçenekleri ile kontrol ünitenizin uygun ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak ve yapmak istediğiniz test seçeneklerine göre uyarlama yapmanıza imkan sağlamaktadır. Akıllı ve teknolojik olarak dizayn edilmiş olan Installation Center yazılımı sayesinde; Yanlış Konfigürasyon Yapma ihtimaliniz ortadan kaldırılmıştır. Sensör ve bağlantıların düzgün bir şekilde ayarlanması sağlanmaktadır. Kalibrasyon Ve Akıllı P.I.D. seçenekleri ile makina konfigürasyonunuzu en doğru şekilde yapabilme olanağı sizin kendi elinizdedir. Akıllı P.I.D. döngüsü seçeneklerinin kolay ayarlanabilmesi için optimize edilmiş grafik ön izleme seçenneği Makinayı Açmak ve basit hareketler yaptırabilmek için Test Merkezi arayüzü kullanıcıya sunulmaktadır. Bağlanan sensörlere ait ölçülen değerleri görüntülemek için güçlü ve anlaşılabilir sayısal ve grafik önizleme Yapılan konfigürasyonları kaydetmek makina içerisine yazmak yedeklemek için kullanılan ESD dosya türü seçenekleri ile kullanıcı dostu arayüz…
Read More
DOLI TEST AND MOTION PLUS

DOLI TEST AND MOTION PLUS

DOLI
Test Uygulamalarınız için akıllı ve güçlü yazılım uygulama çözümü Test & Motion Uygulama yazılımı içerisinde statik ve dinamik testler için dizayn edilmiş tek veya çok eksenli olabilecek şekilde kullanıma hazır standart test prosedürleri mevcuttur. Örnek Test Standartları; Metal test standartları:Çekme,sıkıştırma,LCF,kablo çekme,bükme testi,vidalar için r-n değeri (EN10002, DIN898),JIC, KIC, CTOD, CSB, DCPD, da / dN çatlak büyüme oranı vb. Standartlar yapı malzemesi3/4 nokta bükme,CBR katsayısı,Marshall, Apex,bükülme hatası,statik elastikiyet modülü,çapraz travers vb. Plastik testleri için standartlar:Çekme, sıkıştırma,3/4 nokta bükme,sürünme modülü,küresel girintinin sertliği, gerilim. Tekstil test standartları:Sürekli yırtılma / ayrılma / statik sürtünme, soyulma testi, gerginlik, histerezis, vb. Veya kauçuk, yaylar, cam, seramik ve evrensel amaçlar için kullanılabilecek şekilde özelleştirmeler yapılabilmektedir.
Read More